Öka värdet och sälja företag

Står du inför det svåra beslutet om att sälja ditt företag inom en rimlig tid? Kanske önskar du att öka värdet på företaget innan försäljningen. I vilket fall som helst, så är det bra att hålla en regelbundet koll på värdet av ditt företag. I den här artikeln kommer vi gå igenom några av de bästa sätten att öka värdet på ditt företag innan en försäljning.

Olika typer av företagsvärdering

Det är viktigt att förstå hur potentiella köpare kommer att värdera ditt företag innan du försöker förbättra ditt företagsvärdering. De två vanligaste värderingsmodellerna är:

  • Avkastningsvärdering – En traditionell investeringskalkyl som främst tittar på nuvärdet av framtida kassaflöden (såsom rörelseresultat, förändringar i rörelsekapitalet och investeringar).
  • Relativvärdering. – En modell som används för att jämföra bolag mellan varandra (exempelvis jämföra priset på noterade bolag och transaktionspriser vid själva överlåtelsen).

Så ökar du värdet företaget

Det är alltid en bra idé att hålla koll på ditt företagsvärde. Oavsett om du funderar på att sälja företaget, slå samman bolaget med ett annat eller i samband med en utlåning.

Det finns ett antal faktorer som kan påverka värderingen av ett företag, såsom till exempel:

  • Finansiella faktorer – som till exempel bolagets lönsamhet, kapitalbildning och investeringsbehov.
  • Omvärldssituationen – Är det högkonjuktur/lågkonjuktur och marknadsförändringar.
  • Affärsmässig logistik – Själva produkten som företagets säljer, affärsidén och existerande kunder.
  • Köparna – Köparens förmåga eller vilja att betala pengar för företaget.

Tips – sälja företag

Företagsförsäljningar har en relativt komplicerad process som innehåller många olika delar och är tidskrävande. Av detta skälet är det alltid en bra idé att anlita en rådgivare som har specialistkunskaper inom bolagsförvärv eller sammanslagningar. Dessa typer av rådgivare arbetar som konsulter för din räkning. De kan hjälpa dig med en rad av olika uppgifter relaterade till affärstransaktionen. Detta kan handla om alltifrån förberedelserna till att hitta potentiella köpare och skriva på avtal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *